Revidert nasjonalbudsjett 1995

St.meld. nr. 2, Budsjett-innst. S.IV (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1995 Budsjett-innst. S. IV (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1995