Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 41 (2006-2007), Innst. S. nr. 9 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 17.10.2007 Innst. S. nr. 9 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet nordisk samarbeid på grunnlag av stortingsmeldingen om nordisk samarbeid og rapporten fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd. Dokumentene ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 23.10.2007