Samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i 1995

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.01.1997 Innst. S. nr. 104 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 13.02.1997