Oslo kommune, Byrådslederens avdeling, sender skriv datert 19. november 1996 om fremskynding av Stortingets budsjettvedtak vedrørende kommunesektoren

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.