Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2005

Innst. S. nr. 15 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2007 Innst. S. nr. 15 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet overenskomster inngått med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 2005.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.11.2007