Beretning for 1994 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 225 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.09.1995 Innst. S. nr. 225 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.09.1995

   Behandlet i Stortinget: 25.09.1995