Alkoholtilsynet, Nytt rikshospital, oppfølging av Pu-reformen og Trygdeetatens EDB-system ( TRESS-90)

St.prp. nr. 55 (1994-95), Innst. S. nr. 210 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.06.1995 Innst. S. nr. 210 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1995