Samtykke til ratifikasjon av den ellevte protokollen til Den europeiske menneskerettskonvensjonen

St.prp. nr. 46 (1994-95), Innst. S. nr. 172 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1995 Innst. S. nr. 172 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995