Modernisering av statens bygge- og eiendomsvirksomhet

Dokument nr. 8:18 (2007-2008), Innst. S. nr. 157 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Ine M. Eriksen Søreide, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. S. nr. 157 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet (regjeringspartiene) viser til at regjeringen Stoltenberg II vurderer fornyingstiltak innenfor statens bygge- og eiendomsvirksomhet, og uttrykker tilfredshet med ar Regjeringen på egnet måte vil komme tilbake til Stortinget mht. eventuelle endringer på området. Representantforslaget ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2008