Mottak av personer fra det tidligere Jugoslavia for medisinsk behandling i Norge

St.prp. nr. 28 (1994-95), Innst. S. nr. 103 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 23.02.1995 Innst. S. nr. 103 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1995