Riksrevisjonens undersøkelse om anskaffelse og bruk av edb i statsforvaltningen

Dokument nr. 3:6 (1994-95), Innst. S. nr. 132 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.04.1995 Innst. S. nr. 132 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 09.05.1995