Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen om at Staten tar på seg kostnaden med omleggingen av næringsmiddeltilsynet i Norge

Dokument nr. 8:42 (1994-95), Innst. S. nr. 136 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Reidar Johansen Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.04.1995 Innst. S. nr. 136 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 11.05.1995