Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om sikring av hørselshemmede førskolebarns rett til språkopplæring ( opplæring i tegnspråk som førstespråk) ( døve)

Dokument nr. 8:45 (1994-95), Innst. S. nr. 170 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1995 Innst. S. nr. 170 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1995