Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1994

Dokument nr. 2 (1994-95), Innst. S. nr. 149 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1995 Innst. S. nr. 149 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1995