Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å få en framstilling av erfaringene med barnevernloven i form av en redegjørelse for Stortinget eller eventuelt en stortingsmelding, med særlig vekt på den enkeltes rettsvern og praksis når det gjelder midlertidig overtakelse av omsorg i barnevernsaker

Dokument nr. 8:48 (1994-95), Innst. S. nr. 147 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1995 Innst. S. nr. 147 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.05.1995