Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om automatisk avslag på asylsøknader og opphevelse av oppholdstillatelse for de som medvirker til menneskesmugling

Dokument nr. 8:51 (1994-95), Innst. S. nr. 151 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1995 Innst. S. nr. 151 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1995