Årsmelding for 1994 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Sivilombudsmannen)

Dokument nr. 4 (1994-95), Innst. S. nr. 168 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1995 Innst. S. nr. 168 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995