Lærerløft for lærere i grunn- og videregående skole.

Dokument nr. 8:47 (2007-2008), Innst. S. nr. 177 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Leif Helge Kongshaug, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. S. nr. 177 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et representantforslag fra Venstre om et løft for lærere i grunnskolen og den videregående skolen. Forslaget ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2008