Spørsmålet om tilskudd til Bergen Arkitekt Skole

St.meld. nr. 25 (1994-95), Innst. S. nr. 158 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1995 Innst. S. nr. 158 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1995