Schengen informasjonssystem (SIS)

Ot.prp. nr. 38 (2007-2008), Innst. O. nr. 65 (2007-2008), beslutning. O. nr. 95 (20072008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2008 Innst. O. nr. 65 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS). Bakgrunnen for endringene er at EUs Råd har vedtatt to forordninger som til sammen danner det rettslige grunnlaget for annen generasjon av Schengen informasjonssystem (SIS II). Disse rettsaktene gjennomføres ved tilsvarende endringer i SIS-loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008