Kommuneproposisjonen 2009

St.prp. nr. 57 (2007-2008), Innst. S. nr. 263 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 263 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet rammene for kommunesektorens inntekter for 2009. Stortingets flertall, regjeringspartiene, støttet Rgjeringens forslag til opplegg som gir en samlet vekst på mellom 7 og 7,5 mrd. kroner for 2009, herav mellom 3,5 og 4 mrd. kroner som frie inntekter. Videre har Stortinget drøftet Regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Flertallet, regjeringspartiene, mener endringene gir en forbedret fordelingsvirkning for kommunene. Stortinget har enstemmig gitt Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til å fordele 2 426 mill. kroner som skjønnsmidler for 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2008