Internasjonale valutaforhold og virksomheten i Det internasjonale valutafondet ( IMF)

St.meld. nr. 26 (1994-95), Innst. S. nr. 155 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1995 Innst. S. nr. 155 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1995