Anlegg og drift av et nytt transportsystem for naturgass til Frankrike og bytte av SDØE-andel i Norpipe oljerørledning mot andel i Norsea Gas terminalen

St.prp. nr. 41 (1994-95), Innst. S. nr. 164 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.05.1995 Innst. S. nr. 164 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1995