Forelegg for Stortinget av overenskomster med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1993

Innst. S. nr. 145 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.05.1995 Innst. S. nr. 145 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995