Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1994

Innst. S. nr. 133 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.04.1995 Innst. S. nr. 133 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 09.05.1995