Representantforslag om omgjøring av Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet til organer under Stortinget

Dokument nr. 8:55 (2007-2008), Innst. S. nr. 35 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Olemic Thommessen, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 35 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra flere representanter fra Høyre om å be Regjeringen utrede en omgjøring av Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet til organer under Stortinget ble ikke fremmet i komiteens innstilling. Forslaget om vurdering av åremålets lengde fikk ikke flertall, men vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2008