Utnevnelsen av nytt barneombud

Innst. S. nr. 171 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.03.2008 Innst. S. nr. 171 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om utnevnelsen av nytt barneombud. Som følge av Manuela Ramin-Osmundsens avgang som barne- og likestillingsminister, har ikke komiteen funnet det nødvendig å forfølge saken videre. Stortinget har vedtatt at Innst. S. nr. 171 (2007-2008) vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2008