Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1994

Dokument nr. 9 (1994-95), Innst. S. nr. 192 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1995 Innst. S. nr. 192 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995