Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-XI)

St.prp. nr. 61 (2007-2008), Innst. S. nr. 299 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2008 Innst. S. nr. 299 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget godkjente at Det afrikanske utviklingsfondet får fornyede midler fra Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008