Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet: Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folkeavstemning, har gått imot kommunesammenslutning.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunalkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet