Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1995 i forbindelse med utvidet norsk deltakelse i FNs beskyttelsesstyrke i Bosnia-Hercegovina ( UNPROFOR)

St.prp. nr. 71 (1994-95), Innst. S. nr. 217 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1995 Innst. S. nr. 217 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995