Forslag fra stortingsrepresentant Bent Høie på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. april 2008 (jf. Innst. O. nr. 42): Stortinget ber Regjeringen sørge for at utenriksstasjoner etablerer hensiktsmessige ordninger for oppmøte ved retur i forbindelse med visum, slik at det kan etableres en mer liberal visumpraksis i land med stort utvandringspotensial.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet