Forslag fra stortingsrepresentant Bent Høie på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 8. april 2008 (jf. Innst. O. nr. 42): Stortinget ber Regjeringen endre vilkårene for familieetablering/-gjenforening med følgende utgangspunkt: - Underholdskravet settes til et reelt økonomisk nivå i samsvar med det som en på andre områder regner som nødvendig for livsopphold. - Den som søker familiegjenforening/-etablering, skal ikke ha mottatt sosial støtte eller annen kommunal økonomisk støtte ett år før søknaden. - Den som søker familiegjenforening/-etablering, skal ikke ha mottatt statlig eller kommunal bostøtte ett år før søknaden. - Der personen er varig ufør, settes kravet til underhold lavere.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet