Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om lovbestemt rett for hørselshemmede barn til undervisning på døveskoler

Dokument nr. 8:8, innst. S. nr. 66 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 27.01.1994 Innst. S. nr. 66 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1994