Betaling av dei private aksjane i Den Norske Industribank A/S

St.prp. nr. 99 for 1992-93, innst. S. nr. 55 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1993 Innst. S. nr. 55 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993