Forslag utformet av utvalget til å vurdere innarbeiding av menneskerettighetskonvensjoner i norsk rett, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo, om ny bestemmelse om menneskerettigheter eller folkerett i Grunnlovens § 1 annet og eventuelt tredje ledd, § 1 a, § 2 a, § 26 tredje ledd, § 91 a, § 95 a eller § 110 c

Dokument nr. 12:2 for 1991-92, innst. S. nr. 172 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1994 Innst. S. nr. 172 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994