Human-Etisk Forbund sender forslag til endring i Grunnlovens § 2, vedtatt til fremsettelse av Anneliese Dørum, Thor-Eirik Gulbrandsen, Theo Koritzinsky og Tora Aasland Houg ( Opphevelse av statskirkeordningen) ( Menneskerettigheter)

Dokument nr. 12:3 for 1991-92, innst. S. nr. 179 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. S. nr. 179 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994