Forslag fra Paul Chaffey, Kåre Gjønnes, Carl I. Hagen og Anne Enger Lahnstein til endring av Grunnlovens §§ 58 og 59 ( Valgordningen)

Dokument nr. 12:5 for 1991-92, innst. S. nr. 148 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen (forslag nr. 5) Innstilling avgitt 25.05.1994 Innst. S. nr. 148 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1994