Forslag fra Tora Aasland Houg og Eva Heir til endring av Grunnlovens § 59 ( Sikre kvinner og menn likeverdig representasjon på Stortinget)

Dokument nr. 12:7 for 1991-92, innst. S. nr. 150 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.1994 Innst. S. nr. 150 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1994