Vekst i havbruksnæringen

Dokument nr. 8:103 (2007-2008), Innst. S. nr. 281 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Elisabeth Røbekk Nørve, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 281 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å be Regjeringen iverksette tiltak for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen, gjennom at fremtidig vekst fordeles mellom en økning i maksimalt tillatt biomasse (MTB) og tildeling av nye konsesjoner, samtidig med at en gradvis avvikling av konsesjonssystemet utredes. Stortingsflertallet, bestående av AP, SV og Sp, besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008