Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2006

Innst. S. nr. 304 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2008 Innst. S. nr. 304 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Overenskomster som Regjeringen inngikk med fremmede makter og internasjonale organisasjoner i 2006 er forelagt Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008