Representantforslag om en gjennomgang av ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning

Dokument nr. 8:115 (2007-2008), Innst. S. nr. 136 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Siv Jensen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.02.2009 Innst. S. nr. 136 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosiallistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre stemt ned et forslag fra Fremskrittspartiet om en gjennomgang av ordningen med Norsk pasientskadeerstatnig. Med stemmene fra de samme partiene ble det vedtatt at forslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2009