Forslag fra stortingsrepresentant Anders Anundsen på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 23. mai 2008 (jf. Innst. O. nr. 51): Stortinget ber Regjeringen senest i statsbudsjettet for 2009 foreslå øking av bevilgningen til Foreldreutvalget for grunnskolen, slik at den blir tilstrekkelig til å kunne ivareta de nye pålagte ansvarsområdene.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet