Samtykke til ratifikasjon av Internasjonal konvensjon om beredskap, aksjon og samarbeid ved oljeforurensning, 1990

St.prp. nr. 93 for 1992-93, innst. S. nr. 59 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 17.12.1993 Innst. S. nr. 59 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1994