Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø og sjømannslov av 30. mai 1975 nr. 18

Ot.prp. nr. 80, innst. O. nr. 64, besl. O. nr. 71 for 1993-94, beslutning. O. nr. 71 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1994 Innst. O. nr. 64 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994