Samtykke til undertegning av en rammeavtale vedrørende samfinansiering og faglig bistand mellom Norge og Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling og Det internasjonale utviklingsfond

St.prp. nr. 97 for 1992-93, innst. S. nr. 78 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.02.1994 Innst. S. nr. 78 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1994