Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter - Budsjettåret 2007

Dokument nr. 16 (2007-2008), Innst. S. nr. 306 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 306 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har einstemmig vedtatt at årsmeldinga til Stortinget frå Styret for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar for 2007 vert å leggje ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2008