Endring i vilkårene for utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet blant personell som avtjener verneplikt m.v.

St.prp. nr. 2, innst. S. nr. 15 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1993 Innst. S. nr. 15 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1993