Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen bygge ut kontrollkapasiteten i Norges Vassdrag- og energiverk ( NVE) rettet mot overføringstariffene i ledningsnettet, innføre en tidsfrist for behandling av klagesaker samt åpne husholdningsmarkedet for elektrisitet

Dokument nr. 8:1, innst. S. nr. 103 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 14.03.1994 Innst. S. nr. 103 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1994