Endringar i Husbankens rente- og avdragsvilkår

St.prp. nr. 4, innst. S. nr. 13 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 17.11.1993 Innst. S. nr. 13 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 22.11.1993